Ludzie GieKSy

Marcin Janicki - Wiceprezes Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A.

Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w dwóch poznańskich agencjach marketingu sportowego Sportwin oraz KIWISPORT. Odpowiedzialny za obszar finansów i bieżącego zarządzania firmą. Przez 2,5 roku współkierował agencją marketingową KIWIGROUP na stanowisku Wiceprezesa Zarządu, pracując z takimi markami jak KKS Lech Poznań, Ekstraklasa SA czy Krispol. Od grudnia 2013 pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w klubie sportowym GKS Katowice, będąc odpowiedzialnym za Departament Marketingu i Sprzedaży. Doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – temat pracy „Modele biznesowe w klubach sportowych”.

Prokurent - Marcin Ćwikła

Sekretariat GKS GieKSa Katowice S.A.
Justyna Zaręba - tel : 725 250 889

RADA NADZORCZA

Przewodniczący RN - Andrzej Noras
Wiceprzewodnicząca RN - Halina Wróbel
Sekretarz RN - Magdalena Kolka
Członek RN - Wojciech Andrzejewski
Członek RN - Janusz Olesiński

Oficjalny Partner Klubu
Sponsor Premium
Partner Platynowy
Partner Złoty
Partner Techniczny
Partnerzy