Struktura akcjonariatu GKS Gieksa katowice s.a.

(stan na dzien 12.10.2016)
Akcjonariusz Numer ID Ilość akcji Procent
Miasto Katowice 276255387 35 700 000
77,40%
Trust Trading sp. z o. o. 278053268 5 775 878
12,52%
Pozostali (mniej niż 5% głosów na WZA) 4 647 857
10,08%
Oficjalny partner klubu
Strategiczny sponsor klubu
Sponsor Premium
Partner Platynowy
Partner Złoty
Partner Techniczny
Partnerzy