Regulamin

Zasady pracy przedstawicieli mediów na meczach domowych siatkarskiego GKS-u Katowice.

1. Klub będzie prowadził procesy akredytacyjne na każde kolejne spotkanie w Internetowym Biurze Prasowym.  Wnioski o akredytacje muszą zostać złożone we wskazanych terminach. Złożenie wniosku o akredytację nie oznacza jej automatycznego przyznania. Potwierdzenie uzyskania akredytacji następuje w Internetowym Biurze Prasowym.

2. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski akredytacyjne największych redakcji regularnie informujących o GKS-ie Katowice.

3. Akredytacje mają formę identyfikatora, który można odbierać w dniu meczu przy wejściu na halę Ośrodka Sportowego Szopienice, najwcześniej na godzinę przed rozpoczęciem spotkania. Do odbioru akredytacji niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dziennikarze bez identyfikatora nie będą mieli wstępu na obiekt. Akredytacje nie będą wydawane osobom trzecim i nieupoważnionym. Wejście na obiekt musi odbywać się w zgodzie z regulaminem imprezy (osoby o temperaturze powyżej 37,8 stopni Celsjusza nie będą wpuszczane).

4. Do dyspozycji mediów pozostają wyznaczone miejsca za linią końcową boiska w odległości 2 metrów od band reklamowych. Fotoreporterom rekomendujemy wykonywanie zdjęć z poziomu pierwszego piętra hali. Obowiązuje całkowity zakaz wstępu do strefy boiska.

5. Protokoły meczowe ze składami publikowane są przez Klub w oficjalnych kanałach.

6. Po zakończeniu meczu można przeprowadzać rozmowy z zawodnikami i trenerami wyłącznie w wyznaczonej strefie mieszanej. W strefie zostaje zachowany obowiązek zakrywania ust i nosa. Między przedstawicielami mediów a siatkarzami i trenerami musi być bezwzględnie zachowany dystans minimum dwóch metrów. 

7. Wszystkie osoby znajdujące się w hali, w tym przedstawiciele mediów, zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa powszechnego dotyczącego przestrzegania reżimu higienicznego. Za złamanie regulaminu rozgrywek lub przepisów prawa powszechnego, w szczególności dotyczących COVID-19, akredytacja może zostać odebrana.

Klub współfinansowany z budżetu miasta Katowice
Sponsor Premium
Partner Złoty
Partner Srebrny
Partner Techniczny
Partnerzy