RegulaminZasady pracy przedstawicieli mediów na meczach domowych siatkarskiego GKS-u Katowice.


1.Klub przyznaje akredytacje stałe na cały sezon oraz jednorazowe na poszczególne mecze. Aby je otrzymać, należy zarejestrować się w Internetowym Biurze Prasowym GKS Katowice na portalu Accredito. Złożenie wniosku o akredytację nie oznacza jej automatycznego przyznania. Potwierdzenie uzyskania akredytacji następuje w Internetowym Biurze Prasowym.

2. W związku z ograniczoną liczbą miejsc w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski akredytacyjne największych redakcji regularnie informujących o GKS-ie Katowice.

3. Akredytacje mają formę identyfikatora, który można odbierać w dniu meczu przy wejściu na halę Ośrodka Sportowego Szopienice, najwcześniej na godzinę przed rozpoczęciem spotkania. Do odbioru akredytacji niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dziennikarze bez identyfikatora nie będą mieli wstępu na obiekt. Akredytacje nie będą wydawane osobom trzecim i nieupoważnionym.

4. Do dyspozycji mediów pozostają wyznaczone miejsca za linią końcową boiska od strony telebimu w odległości 2 metrów od band reklamowych. Przed meczem i w jego trakcie obowiązuje całkowity zakaz wstępu do tzw. strefy zero, obejmującej obszar boiska oraz przestrzeń do 2 metrów za bandami LED.

5. Protokoły meczowe ze składami są dostępne na godzinę przed startem spotkania, a także publikowane przez Klub w oficjalnych kanałach.

6. Po zakończeniu spotkania Klub zapewnia dostęp do strefy mieszanej, znajdującej się za stanowiskami dla mediów, w której dziennikarze moga przeprowadzać rozmowy z zawodnikami i członkami sztabów szkoleniowych.

7. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszych zasad, regulaminu hali lub regulaminu imprezy masowej, akredytacja może zostać zawieszona lub odebrana.

Partner strategiczny
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner Techniczny
Partnerzy
PlusLiga