Regulamin

Zasady pracy przedstawicieli mediów na meczach domowych siatkarskiego GKS-u Katowice.

1. Klub będzie prowadził procesy akredytacyjne na sezon 2022/2023 PlusLigi oraz pojedyncze domowe spotkania w Internetowym Biurze Prasowym. Wnioski o akredytacje muszą zostać złożone we wskazanych terminach. Złożenie wniosku o akredytację nie oznacza jej automatycznego przyznania. Potwierdzenie uzyskania akredytacji następuje w Internetowym Biurze Prasowym.

2. W związku z ograniczoną liczbą miejsc w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski akredytacyjne największych redakcji regularnie informujących o GKS-ie Katowice.

3. Akredytacje mają formę identyfikatora, który można odbierać w dniu meczu przy wejściu na halę Ośrodka Sportowego Szopienice, najwcześniej na godzinę przed rozpoczęciem spotkania. Do odbioru akredytacji niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dziennikarze bez identyfikatora nie będą mieli wstępu na obiekt. Akredytacje nie będą wydawane osobom trzecim i nieupoważnionym.

4. Do dyspozycji mediów pozostają wyznaczone miejsca za linią końcową boiska od strony telebimu w odległości 2 metrów od band reklamowych. Obowiązuje całkowity zakaz wstępu do tzw. strefy zero, obejmującej obszar boiska oraz przestrzeń do 2 metrów za bandami LED.

5. Protokoły meczowe ze składami są dostępne na godzinę przed startem spotkania, a także publikowane przez Klub w oficjalnych kanałach.

6. Po zakończeniu meczu należy przeprowadzać rozmowy z zawodnikami i trenerami w wyznaczonej strefie mieszanej.

7. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszych zasad, regulaminu hali lub regulaminu imprezy masowej, akredytacja może zostać zawieszona lub odebrana.

Partner strategiczny
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner Techniczny
Partnerzy
PlusLiga