Struktura akcjonariatu GKS Gieksa katowice s.a.

(stan na dzien 01.02.2017)
Akcjonariusz Numer ID Ilość akcji Procent
Miasto Katowice 276255387 37 700 000
78,34%
Trust Trading sp. z o. o. 278053268 5 775 878
12,00%
Pozostali (mniej niż 5% głosów na WZA) 4 647 857
9,66%
Partner strategiczny
Sponsor Główny
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner Techniczny
Partnerzy
PlusLiga