Ważna inicjatywa Domu Aniołów Stróżów

12.10.2021 10:03

Partner naszego Klubu Dom Aniołów Stróżów uruchomił Pocovidowy Program Edukacyjny. Pomóż w sfinansowaniu korepetycji dla potrzebujących dzieci!

– Dzieci z wykluczonych społecznie środowisk na Śląsku i w Zagłębiu, podopieczni Domu Aniołów Stróżów od zawsze mają trudności ze szkolną adaptacją, nauką i odrabianiem zadań. A pandemia i odosobnienie, zdalne zajęcia, brak fizycznej obecności nauczycieli i opiekunów tylko to pogłębiły pogrążając je w kryzysie edukacyjnym – mówi Monika Bajka, Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”.

Na stronie www.anioly24.pl/pocovidowy-program-edukacyjny rozpoczęła się właśnie zbiórka na wdrożenie dodatkowego, intensywnego programu pomocowego w edukacji dla dzieci.

Dołącz do akcji! Pomóż dzieciom nadrobić zaległości i daj szanse na ukończenie tego roku szkolnego z powodzeniem.

Kiedy 9-letnia Ania we wrześniu przyszła do szkoły okazało się, że przestała liczyć i trudność sprawia jej nawet najprostsze dodawanie. 10-letni Tomek zapomniał, jak wyglądają litery alfabetu i pisze jedynie drukowanymi, choć z wieloma błędami. 9-letnia Asia nie potrafi przeczytać żadnego zdania, a 16-letni Krzysiek zapomniał tabliczki mnożenia… Dzieci z wykluczonych społecznie środowisk na Śląsku i w Zagłębiu, podopieczni Domu Aniołów Stróżów, od zawsze mają trudności ze szkolną adaptacją, nauką i odrabianiem lekcji. Pandemia i odosobnienie, zdalne zajęcia, brak fizycznej obecności nauczycieli i opiekunów, trudna sytuacja domowa tylko to pogłębiły pogrążając je w kryzysie edukacyjnym.

Młodsze dzieci przestały liczyć, pisać i czytać, starsze mają problemy z matematyką, językiem polskim, przedmiotami ścisłymi. Ni e mówiąc o języku angielskim… Rozłąka z rówieśnikami i brak adaptacji w szkolnym środowisku spowodowały, że dzieci cofnęły się w nauce o kilka lat, uzależniając jednocześnie od tabletów, smartfonów i Internetu, a także wagarując w czasie zdalnych zajęć.

– Dla naszych podopiecznych zdalna nauka oznacza po prostu bardzo często brak nauki i utrudnioną socjalizację. Na etapie wczesnoszkolnym indywidualna relacja dziecka z nauczycielem ma ogromne znaczenie w przygotowaniu malucha do dalszej nauki, rozwijaniu kompetencji matematycznych, ćwiczenia czytania, prawidłowe nawyki związane z pisaniem. Pandemia i zdalna edukacja tą bliskość i relację naszym dzieciom zabrała – podkreśla Monika Bajka, Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”.

Dzięki ogromnym staraniom i wytężonej pracy wychowawców dzieci i młodzież – podopieczni Domu Aniołów Stróżów - przeszły do kolejnych klas. Mimo to do placówek wróciły z wieloma problemami emocjonalnymi i edukacyjnymi. Ciężko im utrzymać koncentrację, zasypiają na lekcjach, jeszcze gorzej, niż wcześniej, znoszą szkolne porażki. Mają ogromne zaległości, których nie nadrobią samodzielnie. Potrzebują indywidualnych korepetycji i pomocy w powrocie do systematycznej nauki.

– Widząc, jak wielki jest problem i że codzienne „odrabianki” czyli odrabianie zadań domowych z dziećmi w ramach stałej opieki w Domu Aniołów Stróżów przestały wystarczać, od razu postanowiliśmy wdrożyć POCOVIDOWY PROGRAM EDUKACYJNY, by ratować dzieci przed kryzysem edukacyjnym. Każde potrzebujące pomocy w nauce dziecko musimy objąć kilkoma godzinami tygodniowo indywidualnej nauki – korepetycji prowadzonych przez specjalistów, na który właśnie zbieramy fundusze na stronie www.anioly24.pl/pocovidowy-program-edukacyjny.

Każde z 70 dzieci pilnie potrzebuje minimum 1-3 godzin tygodniowo indywidualnych korepetycji, co w sumie daje 500-600 godzin indywidualnych zajęć miesięcznie! Program obejmuje indywidualne korepetycje, codzienne odrabianie zadań domowych – indywidualnie i w małych grupach, a także konsultacje i ustalanie harmonogramu nadrabiania zaległości z nauczycielami. Każde dziecko otrzyma także komplet artykułów dydaktycznych i przyborów szkolnych niezbędnych w codziennych szkolnych zmaganiach. To pierwszy na tak szeroką skalę zaprojektowany program edukacyjny, w prawie 30-letniej historii Aniołów!-

- Po stronie wychowawców Domu Aniołów Stróżów pozostaje bardzo ważne zadanie - motywować dzieci do nauki, wspierać we frustracjach, współpracować z korepetytorami, by jak najlepiej służyli podopiecznym. Wspólnym wysiłkiem damy dzieciom wiedzę i kompetencje, których bardzo potrzebują. I których sami – bez nas – nie osiągną… – kończy Monika Bajka.

Dom Aniołów Stróżów nie mógłby działać, gdyby nie pomoc ludzi dobrej woli. Stanęliśmy przed ogromnym wyzwaniem, w którym nie poradzą sobie bez Państwa wsparcia. Pomóż dzieciom z Domu Aniołów Stróżów w kryzysie edukacyjnym. Dzięki Tobie będą mogły nadrobić zaległości, a w czerwcu otrzymać promocję do kolejnej klasy. To bardzo ważne, bo może zdecydować o całej ich przyszłości… Wejdź na www.anioly24.pl/pocovidowy-program-edukacyjny i ufunduj korepetycje dla potrzebujących dzieci.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW
ING Bank Śląski S.A. 40 1050 1214 1000 0090 8136 2973

 

Klub współfinansowany z budżetu miasta Katowice
Partner Premium
Partner Złoty
Partner Srebrny
Partner motoryzacyjny
Partner Techniczny
Partnerzy