SILPORT partnerem wiodącym GieKSy

22.07.2022 14:22

Z radością informujemy o nowej umowie z ważnym partnerem GieKSy.

Na mocy podpisanej umowy SILPORT S.A. jeszcze aktywniej wesprze funkcjonowanie wielosekcyjnego Klubu nie tylko poprzez członkostwo w Klubie Biznesu, ale także jako partner wiodący hokejowej sekcji. To oznacza, że reklama firmy znajdzie się na stroju mistrzów Polski.

- Konsekwentnie i z przekonaniem realizujemy cel długofalowej współpracy z GKS-em. Aktywnie sympatyzując z sekcjami Klubu wkraczamy w kolejny etap współpracy. Pragniemy podkreślić satysfakcjonujące osiągnięcia w ostatnim sezonie, ze szczególnym wyeksponowaniem Mistrzostwa Polski w Hokeju na Lodzie po 52 latach! To wielka radość i mobilizacja do działań w zdobywaniu zamierzonych celów! Doceniamy starania i dokonania wszystkich sekcji przy zaangażowaniu Zarządu i wszystkich pracowników Klubu oraz wsparciu prawdziwych i wiernych, niezawodnych sympatyków, aktywnych Kibiców GieKSy. Wzmacniające do wsparcia jest zaangażowanie Miasta Katowice, zapewniające podstawę do dalszych sukcesów. Tak rozpoznawalna marka GieKSy może dalej zapewniać i jeszcze bardziej pobudzać emocje sportowe oraz kojarzyć towarzysko i biznesowo!
Twórzmy dobrą i sprzyjającą atmosferę w otoczeniu GieKSy, a z pewnością będzie to sprzyjało jeszcze lepszym osiągnięciem Klubu! - podkreśla Mariusz Saratowicz, Prezes Zarządu SILPORT S.A.

SILPORT SA zarządza nieruchomościami i realizuje procesy inwestycyjne oraz prowadzi działalność handlową i usługową. W przedmiocie swojej działalności jest zorientowany na kooperację w przedsięwzięciach zadań wykonawczych i dostaw materiałów. Spółka jest zaangażowana w wsparcie promocji sportu i kultury fizycznej szczególnie wśród dzieci i młodzieży oraz wspomaganie potrzeb podniesienia sprawności fizycznej.

Partner strategiczny
Partner Premium
Klub Biznesu
Partner Techniczny
Partner motoryzacyjny
Partnerzy